Pošli to dál:

Unikající vzduch z paddleboardu

Paddleboard je vyroben z odolného PVC. Dojde-li ke ztrátě tlaku a není to zapříčiněno chladnější teplotou, je nutné zkontrolovat, jestli z paddleboardu neuniká vzduch. Nanášením mýdlové vody na SUP se snažte najít původ úniku (pozorujte, kde vznikají bubliny). Poznačte si místo úniku, případně umístění trhlin. Jestliže se bubliny neobjeví, nafoukněte paddleboard do maximální kapacity a pokuste se detekovat místo úniku vzduchu sluchem.

Pří úniku vzduchu od ventilku

Může se stát, že zjistíte únik vzduchu ventilem. Není to zpravidla závada, ale tento stav vzniká změnami tlaků a teplot. Oprava je velmi jednoduchá.

Obvykle stačí ventil dotáhnout klíčem z opravné sady paddleboardu.

Pokud to nepomůže, postupujte dle instrukcí.

Zkontrolujte usazení ventilu a ujistěte se, že vložka ventilu je pevně zašroubována. Také se ujistěte, že kolík ventilu je v odpovídající poloze a že ve ventilu nejsou jakékoliv nečistoty, které by mohly zabránit kolíku v uzamčení. Jestliže budou problémy přetrvávat, chce to nový ventil. Ventil lze utáhnout nebo odstranit a vyměnit pomocí klíče na ventil, který je obsažen v balení.

  Plovák vyfoukněte do 3 PSI (aby alespoň držel tvar).

  Zasuňte utahovací klíč do korunky ventilu a demontujte ventil proti směru hodinových ručiček.

  Ventil vyjměte, zkontrolujte čistotu vnitřních závitů a kolíku.

  Palcem zatlačte na těsnící mechanismus. Tím získáte přístup k posunuté těsnící podložce.

  Pomocí prstů posuňte těsnící podložku zpět do vymezené drážky.

  Ujistěte se, že se na žádné části ventilu nevyskytují drobné kamínky nebo jiné nečistoty, které
by mohly způsobit poškození ventilu a špatné těsnění.

   Ventilek nasaďte zpět, zašroubujte pomocí rukou a nafoukněte plovák tak, aby byl povrch rovný.

   Ventilek řádně utáhněte pomocí klíče po směru hodinových ručiček (neutahujte přespříliš – tím by došlo k jeho poškození a úniku vzduchu).

  Nahustěte na správný tlak.

Poznámka:  Můžete před opětovným složením ventilu nanést malé množství silikonového maziva nebo vazelíny na otvor ventilu. Pro dobré utěsnění můžete rovněž z vnější strany ventilu lehce namazat černý gumový pojistný kroužek. 

Malé trhliny na plováku

Poškození malého rozsahu se dá odstranit poměrně rychle a trvale. Naneste vodu s mýdlem a označte si místo, kde vznikají bubliny.
Malé trhliny lze opravit dodanou sadou na opravy. (Poznámka: PVC lepidlo je součástí balení.) Upozorňujeme, že oprava bude úspěšná pouze tehdy, pokud proběhne za těchto podmínek: vlhkost vzduchu nižší než 60% a teplota mezi 18°C a 25°C. Neprovádějte opravy za deště nebo na přímém slunci.

  Povrch kolem dírky lehce zdrsněte jemným smirkem a odmastěte (technický líh).

  Odstřihněte oválný (nikdy hranatý) kousek záplaty, dostatečně velký pro zakrytí poškozené oblasti s rezervou 2-3 cm po celém obvodu. 

  Tenkou vrstvu lepidla naneste na obě lepené plochy a záplatu silně přitiskněte.

  Položte na záplatu závaží o hmotnosti 6–11 kg na dobu min. 12 hodin.

  Po 24 hodinách kajak nafoukněte a zkontrolujte kvalitu přilepení záplaty, zda již neuniká vzduch.

Poznámka: Opravu větších poškození svěřte profesionálům, například servisům provozovaným vodáckými prodejnami.


Pošli to dál: