Pošli to dál:

V balení nafukovacího paddleboardu naleznete: paddleboard, batoh, stahovací popruh, opravnou sadu, pumpu a ploutvičku, u vybraných modelů pádlo a leash.

Nafouknutí plováku:

 1. Rozbalte plovák na vhodném podkladu, kde nehrozí jeho poškození.
 2. Připojte hadici k pumpě našroubováním na závit s nápisem OUT.
 3. Zkontrolujte, že je ventil na plováku připraven na foukání. Ventil musí být v horní pozici.
 4. Připojte hadici k plováku a otočte ve směru hodinových ručiček.
 5. Do tlaku 10 PSI foukejte obousměrně, při překročení tohoto tlaku přepněte pumpu do jednosměrného chodu. K tomu slouží červená zátka v horní části pumpy.
 6. Doporučený tlak nafouknutí plováku je uveden na ventilu a pohybuje se mezi 12-18 PSI (1,25 bar). Nikdy nepřekračujte maximální tlak uvedený na ventilu.
 7. Po dosažení tohoto tlaku odpojte pumpu a zajistěte ventil zátkou otočením ve směru hodinových ručiček.
 8. Pokud paddleboard nepoužíváte, doporučujeme snížit tlak (na cca 10 PSI). Vlivem vysoké teploty stoupá v plováku tlak a mohlo by dojít k jeho poškození.
 9. Ploutvičku zasuňte směrem k zádi do drážky a zajistěte pojistným čepem. U verze Windsurf, vložte ocelovou kostičku do drážky a posuňte dopředu. Následně vložte zadní část ploutvičky s čepem do středu boxu a zasuňte do zadní části. Zatlačte ploutvičku do boxu a zajistěte zašroubováním do ocelové destičky. Nenajíždějte ploutvičkami na břeh, hrozí jejich poškození.

Vyfouknutí plováku:

 1. Vyšroubujte zátku ventilu, stiskněte ventil a pootočte ve směru hodinových ručiček.
 2. Plovák postupně překládejte od špičky k zádi, tím vytlačíte vzduch. Pro dokonalé vypuštění vzduchu, připojte pumpu s hadicí v závitu IN a vysajte zbytkový vzduch.

Transport a skladování:

 1. Při transportu a skladování dbejte, aby paddleboard nepřišel do kontaktu s ostrými předměty.
 2. Pokud SUP nepoužíváte, nevystavujte ho vysokým teplotám, slunečnímu svitu a mrazu.
 3. Z pumpy vždy odmontujte hadici.

Upozornění:

  Při jízdě na paddleboardu používejte plovací vestu

  Pokud možno pádlujte ve skupině. Nenechávejte děti bez dozoru při pádlování

  Dodržujte dostatečný odstup od ostatních plavidel a plavců. Nepádlujte v plavebních koridorech

  Při použití na divoké vodě doporučujeme použít ochranné prostředky především helmu

   Při menším průtoku vody doporučujeme nepoužívat středovou ploutvičku

   Opravná sada slouží k opravě drobných poškození. V případě poškození paddleboardu, doporučujeme vyhledat odborný servis


Pošli to dál: